Závodní trička MajDay

Závodní trička MajDay

Údaje o nakupujícím

Volba triček

Celková cena 0,- Kč

Zaškrtnutím políčka stvrzují VŠICHNI členové týmu, že si přečetli prohlášení závodníka a podmínky závodu a jsou s nimi srozuměni.

V ceně jsou zahrnuty také vratné kelímky, každý v hodnotě 50 Kč.